Islamic

รวมคำสอนที่สำคัญของศาสนาอิสลาม

March 29, 2017 admin 0

ภายในหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม สอนให้ผู้คนตระหนักถึงความเป็นหนึ่งเดียวของพระอัลลอฮฺ และให้กระทำการไถ่บาป เพื่อสำนึกผิดเพื่อปรารถนาให้อัลลอฮฺทรงอภัยให้แก่ชาวมุสลิม โดยมีหลักคำสอนถึงการเดินทางขึ้นสวรรค์ได้ คือจะต้องร่วมและตายในสงครามศักดิ์สิทธิ์   หมวดพระเจ้า 1.พระเจ้ามีพระองค์เดียวเท่านั้น 2.นามของพระองค์คือ อัลลอฮฺ 3.อัลลอฮฺ เห็นทุกสรรพสิ่ง และอยู่ทั่วทุกหนแห่ง 4.อัลลอฮฺ พระองค์ทรงเป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งในจักรวาล 5.อัลลอฮฺ มิได้มีสามพระองค์ แต่มีเพียงหนึ่งเดียว 6.อัลลอฮฺ รู้แจ้งทุกสรรพสิ่ง และมีอำนาจเหนือทุกสรรพสิ่ง 7.อัลลอฮฺ พระองค์คือผู้สร้างสวรรค์และโลก   […]

Islamic

วิธีการละหมาดที่ถูกต้องตามหลักของชาวอิสลาม

March 3, 2017 admin 0

ชาวมุสลิมต้องก้มเพื่อบูชาสักการะอัลลอฮ์ วันละ 5 เวลา ซึ่งเรียกกันว่าการละหมาด โดยในเวลาย่ำรุ่ง จะเรียกว่าการละหมาด ซุบหุ  จะต้องทำ 2 ร็อกอะฮ์ เวลากลางวัน เรียกว่า ดุฮุริอุ ทำ 4 ร็อกอะฮ์ เวลาเย็น เรียกว่า อะซัร ทำ 4 ร็อกอ์ เวลาพลบค่ำ เรียก […]

Islamic

ตำนานการถือกำเนิดของศาสนาอิสลาม

February 27, 2017 admin 0

มีเรื่องราวตำนานกล่าวขานเอาไว้ว่า ชาวอิสลามมีถิ่นกำเนิดที่นครเมกกะ และ นครเมดิน่า ในช่วงเริ่มต้นยุคศตวรรษที่ 7 และร้อยกว่าปีต่อมา พวกเขาได้ขยายดินแดนแพร่ไพศาลออกไปทั่วไอบีเรีย ทางตะวันตกของแม่น้ำสินธุ โดยเริ่มมีการตั้งระบบปกครองด้วยชนชั้นโดยราชวงศ์อุมัยยะฮ์ และ มามลุค ซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจทางทหารมากที่สุดในขณะนั้น ในช่วงของอารยธรรมของอิสลามนั้น ถือเป็นช่วงที่ความรุ่งโรจน์ในการวิวัฒนาการอย่างเหลือเชื่อ โดยเน้นในเรื่องของการพัฒนาวัฒนธรรม และ วิทยาศาสตร์ รวมถึงด้านดาราศาสตร์ มีการทำชลธาร มีโครงสร้างเศรษฐกิจที่เข็มแข็ง มีเงินทองไหลสะพัดมีการค้าทั่วทุกหนแห่ง จนมาถึงช่วงยุคศตวรรษ 13 และ […]