7-days-of-Islam

ทำบุญ 7 วันอิสลาม

April 7, 2019 admin 0

เรื่องการทำบุญเพื่อเป็นทานซอดาเกาะฮ์ ณ บ้านครอบครัวของผู้ตายนั้น กลายมาเรื่องราวอีกหนึ่งหัวข้อ ที่สามารถสร้างความใจผิดในบรรดาพี่น้องมุสลิมด้วยกัน เพราะมีสาเหตุมาจากการมีทัศนะแตกต่างกัน รวมทั้งขาดความเข้าใจ ในเรื่องปัญหาเหล่านี้ อันเนื่องมาจากการทำบุญเลี้ยงอาหารเพื่อเป็นทานแก่ซอดาเกาะฮ์นั้น เป็นการทำอาหารเลี้ยง เพื่อเป็นทานเพื่ออุทิศผลบุญให้แก่ผู้ล่วงลับ สำหรับการไปรวมตัวที่บ้านครอบครัวมัยยิดเพื่อปลอบใจ อันส่งผลให้ครอบมัยยิดต้องทำอาหารเลี้ยงนั้น จัดว่าเป็นสิ่งที่ ไม่ควรกระทำ ตามความคิดเห็นของปวงปราชญ์ เพราะการกระทำดังกล่าวนี้ ยิ่งเป็นการซ้ำความโศกเศร้ามากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากประเพณีชาวอาหรับในยุคโบราณ เมื่อญาติพี่น้องของพวกเขาเสียชีวิต พวกเขาก็จะเดินทางไปรวมตัวกัน ณ บ้านครอบครัวของผู้ตาย เพื่อไว้อาลัย ต่อมาเมื่อมีผู้คนมารวมตัวกันจำนวนมาก […]

Islamic-worship-pic

ของเซ่นไหว้อิสลาม

February 15, 2019 admin 0

เซ่นไหว้ คือ การนำอาหารหรือสิ่งอื่นใดก็ตามไปไหว้ , ไปบูชาแก่สิ่งมองไม่เห็น เช่น ผี , เจ้าที่ เป็นต้น เป็นการเซ่นสังเวย เพื่อ บูชาเทวดา , ผีสาง รวมทั้งสิ่งต่างๆ ด้วยเครื่องสังเวย ดอกไม้ธูปเทียนต่างๆ เป็นต้น อิสลามกับการเซ่นไหว้ไม่มีอยู่จริงเป็นความเข้าใจผิดของคุณต่างศาสนาเท่านั้น เนื่องจากอิสลามถือว่าเป็นบาปใหญ่ โดยมีเหตุผล คือ เมื่อมุสลิมคนใดได้นำความเคารพภักดี อันมีต่อพระองค์อัลลอฮฺ […]

Islamic-greeting

การไหว้แบบอิสลาม

December 24, 2018 admin 0

การทักทายแบบชาวมุสลิมมีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตัวเอง โดยตามปกติแล้วเมื่อชาวมุสลิมเจอกัน ก็จะทักทายกันด้วยคำว่า ‘Assalamualaikum’ และสัมผัสมือทางขวาของแต่ล่ะฝ่ายตอบกัน โดยผู้ชายจะสัมผัสมือกับผู้ชาย ส่วนผู้หญิงก็จะสัมผัสมือกับมือของผู้หญิงด้วยกัน เพราะฉะนั้นเมื่อมุสลิมเจอกันก็ต้องทักทายตามที่สั่งสอนกันมาจะนำเอาประเพณีนิยมของศาสนาอื่นมาปฏิบัติไม่ได้เด็ดขาด ส่วนวิธีทักทายระหว่างชาวมุสลิมกับผู้คนต่างศาสนานั้นถ้าทำตามแบบความเป็นมาของชาวไทย ก็คือกล่าวคำว่า ‘สวัสดี’ และยกมือไหว้ โดยคำอธิบายในข้อนี้ขอจำแนกออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ทักทายด้วยคำว่าสวัสดีกับยกมือไหว้ สำหรับการทักทายตามประเพณีของไทย คือ กล่าวคำว่า ‘สวัสดี’ เป็นการอวยพรให้ผู้รับมีความสุขความเจริญ มีความเจริญราบรื่น มีโชคลาภ ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงและขอให้ชีวิตดำเนินไปด้วยดี […]

No Image

ความหมายของเทศกาลฮารีรายอ ฮัจจิ

August 15, 2018 admin 0

เทศกาล ฮารีรายอ คือวันสำคัญทางศาสนา เป็นเทศกาลแห่งความสุขของชาวมุสลิมทั่วโลกที่จะเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ติดกัน 4 วันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติศาสนกิจ และแสดงความเอื้ออาทรต่อกัน ฮารีรายอ มีรากศัพท์มาจากคำว่า Hari Raya ในภาษามลายู โดยมุสลิมแถบ จ.ปัตตานี จ.ยะลา และ จ.นราธิวาส จะออกเสียงเป็นภาษามลายูว่า “ฮารีรายอ” แต่มุสลิมในพื้นที่อื่นๆ ของภาคใต้ จะเรียกเทศกาลนี้ว่า “ฮารีรายา” หรือเรียกทับศัพท์ด้วยภาษาอาหรับว่า “วันอีด” […]

No Image

ความเชื่อในการสวดอาซานในแต่ละช่วงเวลา

August 15, 2018 admin 0

เสียงดังกังวานจากมัสยิด 5 เวลา แม้จะเป็นระยะสั้นๆ เพียง 3 นาที แต่นั่นเป็นการบ่งบอกว่าใกล้ถึงเวลาละหมาดของพี่น้องชาวมุสลิมแล้ว เสียงดังสุดแสนไพเราะทำนองช่วงช้าคือเสียงสวดอาซานที่เป็นการประกาศให้ชาวมุสลิมสลัดทิ้งในความต่างของเชื้อชาติ สีผิว วรรณะ มาสู่การละหมาดแสดงถึงความเคารพสักการะ ความขอบคุณ และความภักดีต่ออัลลอฮ์ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสวดอาซาน ก่อนการเริ่มละหมาด คือการนมัสการพระเจ้าอันเป็นศาสนกิจอย่างหนึ่งในศาสนาอิสลามที่ชาวมุสลิมพึงปฏิบัติ 5 เวลา ได้แก่ ยามรุ่งอรุณ ยามบ่ายช่วงตะวันคล้อย ยามเย็น ยามพลบค่ำกับยามค่ำคืน แต่ก่อนถึงขั้นตอนการละหมาดในมัสยิดจะต้องมีขั้นตอนเชิญชวนให้มาละหมาดพร้อมกันหรือที่เรียกว่า […]

Muslim-Dress

การแต่งกายมุสลิมหญิงและผู้ชายตามหลักศาสนา

May 27, 2018 admin 0

การแต่งกายของทั้งหญิงและชายตามหลักศาสนาอิสลาม มีการกำหนดขึ้นเพื่อสิ่งสำคัญ คือ ปกปิดร่างกายให้มิดชิด โดยเฉพาะร่างกายของผู้หญิง การปกปิดจะทำไม่ทำให้ส่วนใดส่วนหนึ่งไปกระตุ้นอารมณ์ทางเพศของผู้ชาย จึงได้วางหลักเกณฑ์ ไว้ดังนี้ ผ้าคลุมฮิญาบสำหรับผู้หญิง เป็นผ้าคลุมศีรษะของผู้หญิงมุสลิม ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งเป็นเครื่องแต่งกายที่หญิงชาวมุสลิมจะขาดไม่ได้ มีมากมายหลากสีสัน บางผืนมีการถักทอลวดลายสวยงามลงไป ชวนน่าสวมใส่ โดยการคลุมฮิญาบ โดยทั่วไปจะให้เปิดเผยแค่บริเวณใบหน้ากับฝ่ามือก็พอ แต่ถ้าเป็นการปิดที่เหลือแต่ลูกตาโผล่ออกมานั้น เป็นการปฏิบัติเพื่อป้องกันตนเองจากฟิตนะห์  เช่น ป้องกันไม่ให้ถูกแซวเชิงชู้สาว เป็นต้น นับเป็นการปฏิบัติตนที่ดีงาม เสื้อผ้าของทั้งหญิงและชายชาวมุสลิม ต้องแลดูสะอาด […]

FastingIslam

วิธีการถือศีลอดของอิสลาม

May 9, 2018 admin 0

ทุกปีๆ ในเดือน 9 นับเป็นเดือนเราะมะฎอนสำหรับชาวมุสลิม เป็นช่วงที่ชาวมุสลิมทั่วโลกทั้งชายหญิงซึ่ง พ้นวัยเด็กแล้วจะต้องทำหน้าที่ทางศาสนาที่มีความสำคัญมากอีกประการหนึ่งนั่นคือ การถือศีลอด นั่นเอง การถือศีลอด เป็นการละเว้นจากการบริโภค อาหาร , น้ำดื่ม , การเสพ รวมทั้ง งดการมีเพศสัมพันธ์  เริ่มตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงดวงอาทิตย์ตกตลอดทั้งเดือน โดยมีระยะเวลา 29 – 30 วัน โดยชาวมุสลิมต้องตั้งจิตว่าทำเพื่ออัลลอฮฺ ศีลอดประเภทต่างๆ […]

Getting-to-Hajj

การเดินทางไปทำพิธีฮัจญ์ คืออะไร

April 2, 2018 admin 0

แต่ละศาสนานอกจากหลักปฏิบัติและความเชื่อต่างๆ แล้ว พิธีกรรมก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลย ซึ่งแต่ละศาสนาต่างก็มีความเชื่อพิธีกรรมเป็นของตนเอง แตกต่างกันไป ซึ่งพิธีกรรมบางอย่างเราอาจจะเคยได้ยินแต่ไม่รู้ความหมายอย่างแท้จริง วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันกับ พิธีฮัจญ์ พิธีสำคัญของผู้นับถือศาสนาอิสลาม พิธีฮัจญ์คืออะไร เรามาทำความรู้จักพิธีฮัจญ์ก่อน พิธีนี้หมายถึงการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่เมืองเมกกะประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งการจะไปนั้นต้องไปภายในช่วงเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้นถึงจะได้ประกอบพิธีตามที่ต้องการ ซึ่งจริงๆ การไปได้ทุกปีเป็นเรื่องที่ดี แต่หากใครที่ไม่พร้อมก็ไม่เป็นไร สามารถปฏิบัติศาสนกิจที่ไทยได้เช่นกัน แต่เชื่อว่าทุกคนคงต้องการจะไปปฏิบัติศาสนกิจที่นครเมกกะสักครั้งหนึ่งในชีวิต ความหมายของการไปทำพิธี การเดินทางไปทำประกอบพิธีฮัจญ์ที่นครเมกกะนั้น ถือว่าเป็นหนึ่งในจุดสูงสุดของผู้นับถือศาสนาอิสลามเลย ด้วยเหตุผลดังนี้ หนึ่งนครเมกกะ เป็นนครที่ท่านศาสดานบีมูฮัมหมัดนั้น ได้เริ่มประกาศศาสนาอิสลาม […]

The-Quran

ข้อห้ามอิสลามกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

March 24, 2018 admin 0

เครื่องดื่มแอลกฮอล์ เชื่อว่าเราคงรู้จักกันเป็นอย่างดีบางคนอาจจะมองเป็นเรื่องที่ไม่ดี บางคนอาจจะมองเป็นเรื่องดี หรือบางคนอาจจะรู้สึกเฉยๆ ไม่รู้สึกอะไร เรื่องของศาสนาเองก็เหมือนกัน บางศาสนาอาจจะไม่มีข้อห้ามแบบชัดเจนว่าห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่บางศาสนาก็ห้ามเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดเลย อย่างเช่น ศาสนาอิสลามเป็นต้น ข้อห้ามที่บัญญัติในคัมภีร์อัลกุรอาน ศาสนาอิสลามนั้นได้มีบทบัญญัติห้ามสิ่งเสพติด ของมึนเมาอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลย ในคัมภีร์อัลกุรอานกว้างไว้ว่า โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย แท้จริงแล้วสุรา การพนัน รูปปั้นต่างๆ และการเสี่ยงทายนั้น คือสิ่งสกปรกซึ่งเป็นงานของชัยฏอน ดังนั้นพวกเจ้าจงละทิ้งมันเถิด เพื่อพวกเจ้าจะได้ประสบความสำเร็จ การตีความหมาย จากบัญญัติดังกล่าว ศาสนาอิสลามจึงได้มีการตีความหมายว่า […]

The-Quran-

คัมภีร์อัลกุรอาน มีคำแนะนำสำคัญเกี่ยวกับครอบครัวเรื่องใดบ้าง

March 9, 2018 admin 0

โดยพื้นฐานแล้วไม่ว่าจะเป็นศาสนาหรือความเชื่อใดแล้ว มักจะสอนให้ทุกคนเป็นคนดีในแนวทางต่อตนเอง ซึ่งการประพฤติตนเป็นคนดีนั้นอาจจะมีหลากหลายมิติแตกต่างกัน อย่างมิติในครอบครัวเองก็มีแนวคิดแตกต่างกันไปตามความเชื่อ เรามาดูกันว่าศาสนาอิสลาม ในคัมภีร์อัลกุรอานนั้น มีข้อแนะนำ คำสั่งสอนที่สำคัญเกี่ยวกับครอบครัวไว้ว่าอย่างไรกันบ้าง การแต่งงาน หากจะพูดถึงครอบครัว จุดเริ่มต้นแรกต้องเป็นเรื่องของการแต่งงานอย่างแน่นอน ในคัมภีร์อัลกุรอานโองการที่ 32 กล่าวไว้แบบสรุป พวกเราต้องจัดการสมรสให้กับชายและหญิงโดยห้ามเกี่ยงเรื่องของเงินทอง เศรษฐกิจ เนื่องจากอัลลอฮ์จะทรงช่วยเหลือประทานความพอเพียงในการแต่งงานให้กับพวกเค้าเอง เรื่องนี้แปลความได้ว่าให้แต่งงานโดยไม่มองเรื่องฐานนะนั่นเองอีกมุมมองหนึ่งในเรื่องนี้เป็นเรื่องของบิดาของบุตรชายที่จะต้องให้ความช่วยเหลือบุตรชายของตนเองให้เกิดการแต่งงานขึ้นไม่งั้นจะเกิดความชั่วขึ้นกับทั้งสอง (ทั้งพ่อและลูก) การให้กำเนิดบุตร โองการที่ 223 ของอัลกุรอาน กล่าวเกี่ยวกับการมีบุตรไว้พอสังเขป บรรดาสตรีของพวกเจ้าคือแหล่งเพาะปลูกของพวกเจ้า […]