The-Doctrine-of-Allah

วิธีการปฏิบัติให้ถูกหลักคำสอนของพระอัลลอฮ์

January 22, 2018 admin 0

ศาสนาอิสลามถือเป็นศาสนาที่ปัจจุบันนี้มีผู้นับถือเป็นจำนวนมากจากทั่วโลกเป็นศาสนาเอกเทวนิยมถูกบัญญัติหลักคำสอนเอาไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งสาวกทั้งหลายเชื่อว่านี่เป็นพระวจนะคำต่อคำของพระอัลลอฮ์โดยคนอิสลามมักเรียกแทนตัวเองว่า มุสลิม จะว่ากันตามหลักการแล้วการปฏิบัติให้ถูกหลักคำสอนของพระอัลลอฮ์ก็มีด้วยกันอยู่หลายเรื่องเหมือนกับศาสนาอื่นๆ ที่มีคำสอนต่างๆ มากมายเพื่อให้ผู้นับถือได้ยึดปฏิบัติตาม แต่ถ้าหากจะว่ากันตามหลักกว้างๆ ของศาสนาอิสลามแล้ววิธีการปฏิบัติให้ถูกหลักคำสอนของพระอัลลอฮ์ก็มีด้วยกันหลัก 3 ประการ แนวทางการปฏิบัติให้ถูกหลักคำสอนของพระอัลลอฮ์ หลักศรัทธา – หากมีสามัญสำนึกและสติปัญญาจะพบว่าทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้มิได้เกิดขึ้นมาจากตัวของตัวเองแต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสูงสุดแต่เพียงผู้เดียวไม่มีการแบ่งแยกว่าสิ่งใดบังเกิดสิ่งใดไม่บังเกิด พระเจ้าถือเป็นผู้บริหารสรรพสิ่งทุกอย่างด้วยอำนาจและความรอบรู้อันไร้ขอบเขต ทรงได้กำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามที่เข้าใจกันว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกฎธรรมชาติ มีการขับเคลื่อนระบบจักรวาลด้วยความละเอียดอ่อน ทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีเป้าหมาย ไม่มีสิ่งไหนที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างไร้สาระตามหลักศรัทธาดังกล่าวสามารถแย่งแยกเพื่อให้ปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระอัลลอฮ์ได้ดังนี้ ศรัทธาว่าพระอัลลอฮ์เป็นพระผู้เป็นเจ้า ศรัทธาในเหล่าบรรดาคัมภีร์เล่มต่างๆ ที่พระอัลลอฮ์ได้ประธานลงมาให้ตั้งแต่อดีต อาทิ อินญีล, เตารอด, […]

Islamic

นิกายของศาสนาอิสลาม

June 19, 2017 admin 0

ศาสนาอิสลามนับเป็นหนึ่งในศาสนาที่สำคัญมีผู้คนนับถือมากที่สุดทั่วโลก ก่อเกิดมาตั้งแต่เมื่อปี ค.ศ.570 ในดินแดนแถบตะวันออกกลาง ศาสนาอิสลามนั้นมีการแบ่งนิกายกันออกเป็น 4 นิกาย ได้แก่ นิกายซุนนี นิกายชีอะห์ นิกายคาวาริจ นิกายซูฟี แต่ละนิกายมีความแตกต่างกันดังนี้คือ 1 นิกายซุนนี นิกายซุนนีเป็นนิกายที่มีชาวมุสลิมนับถือมากที่สุดถ้าเทียบกับนิกายทั้ง 4 แห่งศาสนาอิสลาม คือมีประชากรทั่วโลกที่นับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนีอยู่ประมาณถึงกว่า 700 ล้านคน โดยเฉพาะที่พบมากคือในประเทศตุรกี แอฟริกา ซาอุดิอารเบีย มุสลิมส่วนใหญ่ในประเทศมาเลเซีย […]

Islamic

รวมคำสอนที่สำคัญของศาสนาอิสลาม

March 29, 2017 admin 0

ภายในหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม สอนให้ผู้คนตระหนักถึงความเป็นหนึ่งเดียวของพระอัลลอฮฺ และให้กระทำการไถ่บาป เพื่อสำนึกผิดเพื่อปรารถนาให้อัลลอฮฺทรงอภัยให้แก่ชาวมุสลิม โดยมีหลักคำสอนถึงการเดินทางขึ้นสวรรค์ได้ คือจะต้องร่วมและตายในสงครามศักดิ์สิทธิ์   หมวดพระเจ้า 1.พระเจ้ามีพระองค์เดียวเท่านั้น 2.นามของพระองค์คือ อัลลอฮฺ 3.อัลลอฮฺ เห็นทุกสรรพสิ่ง และอยู่ทั่วทุกหนแห่ง 4.อัลลอฮฺ พระองค์ทรงเป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งในจักรวาล 5.อัลลอฮฺ มิได้มีสามพระองค์ แต่มีเพียงหนึ่งเดียว 6.อัลลอฮฺ รู้แจ้งทุกสรรพสิ่ง และมีอำนาจเหนือทุกสรรพสิ่ง 7.อัลลอฮฺ พระองค์คือผู้สร้างสวรรค์และโลก   […]

Islamic

วิธีการละหมาดที่ถูกต้องตามหลักของชาวอิสลาม

March 3, 2017 admin 0

ชาวมุสลิมต้องก้มเพื่อบูชาสักการะอัลลอฮ์ วันละ 5 เวลา ซึ่งเรียกกันว่าการละหมาด โดยในเวลาย่ำรุ่ง จะเรียกว่าการละหมาด ซุบหุ  จะต้องทำ 2 ร็อกอะฮ์ เวลากลางวัน เรียกว่า ดุฮุริอุ ทำ 4 ร็อกอะฮ์ เวลาเย็น เรียกว่า อะซัร ทำ 4 ร็อกอ์ เวลาพลบค่ำ เรียก […]

Islamic

ตำนานการถือกำเนิดของศาสนาอิสลาม

February 27, 2017 admin 0

มีเรื่องราวตำนานกล่าวขานเอาไว้ว่า ชาวอิสลามมีถิ่นกำเนิดที่นครเมกกะ และ นครเมดิน่า ในช่วงเริ่มต้นยุคศตวรรษที่ 7 และร้อยกว่าปีต่อมา พวกเขาได้ขยายดินแดนแพร่ไพศาลออกไปทั่วไอบีเรีย ทางตะวันตกของแม่น้ำสินธุ โดยเริ่มมีการตั้งระบบปกครองด้วยชนชั้นโดยราชวงศ์อุมัยยะฮ์ และ มามลุค ซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจทางทหารมากที่สุดในขณะนั้น ในช่วงของอารยธรรมของอิสลามนั้น ถือเป็นช่วงที่ความรุ่งโรจน์ในการวิวัฒนาการอย่างเหลือเชื่อ โดยเน้นในเรื่องของการพัฒนาวัฒนธรรม และ วิทยาศาสตร์ รวมถึงด้านดาราศาสตร์ มีการทำชลธาร มีโครงสร้างเศรษฐกิจที่เข็มแข็ง มีเงินทองไหลสะพัดมีการค้าทั่วทุกหนแห่ง จนมาถึงช่วงยุคศตวรรษ 13 และ […]