7-days-of-Islam

ทำบุญ 7 วันอิสลาม

April 7, 2019 admin 0

เรื่องการทำบุญเพื่อเป็นทานซอดาเกาะฮ์ ณ บ้านครอบครัวของผู้ตายนั้น กลายมาเรื่องราวอีกหนึ่งหัวข้อ ที่สามารถสร้างความใจผิดในบรรดาพี่น้องมุสลิมด้วยกัน เพราะมีสาเหตุมาจากการมีทัศนะแตกต่างกัน รวมทั้งขาดความเข้าใจ ในเรื่องปัญหาเหล่านี้ อันเนื่องมาจากการทำบุญเลี้ยงอาหารเพื่อเป็นทานแก่ซอดาเกาะฮ์นั้น เป็นการทำอาหารเลี้ยง เพื่อเป็นทานเพื่ออุทิศผลบุญให้แก่ผู้ล่วงลับ สำหรับการไปรวมตัวที่บ้านครอบครัวมัยยิดเพื่อปลอบใจ อันส่งผลให้ครอบมัยยิดต้องทำอาหารเลี้ยงนั้น จัดว่าเป็นสิ่งที่ ไม่ควรกระทำ ตามความคิดเห็นของปวงปราชญ์ เพราะการกระทำดังกล่าวนี้ ยิ่งเป็นการซ้ำความโศกเศร้ามากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากประเพณีชาวอาหรับในยุคโบราณ เมื่อญาติพี่น้องของพวกเขาเสียชีวิต พวกเขาก็จะเดินทางไปรวมตัวกัน ณ บ้านครอบครัวของผู้ตาย เพื่อไว้อาลัย ต่อมาเมื่อมีผู้คนมารวมตัวกันจำนวนมาก […]