Islamic-worship-pic

ของเซ่นไหว้อิสลาม

February 15, 2019 admin 0

เซ่นไหว้ คือ การนำอาหารหรือสิ่งอื่นใดก็ตามไปไหว้ , ไปบูชาแก่สิ่งมองไม่เห็น เช่น ผี , เจ้าที่ เป็นต้น เป็นการเซ่นสังเวย เพื่อ บูชาเทวดา , ผีสาง รวมทั้งสิ่งต่างๆ ด้วยเครื่องสังเวย ดอกไม้ธูปเทียนต่างๆ เป็นต้น อิสลามกับการเซ่นไหว้ไม่มีอยู่จริงเป็นความเข้าใจผิดของคุณต่างศาสนาเท่านั้น เนื่องจากอิสลามถือว่าเป็นบาปใหญ่ โดยมีเหตุผล คือ เมื่อมุสลิมคนใดได้นำความเคารพภักดี อันมีต่อพระองค์อัลลอฮฺ […]