Getting-to-Hajj

การเดินทางไปทำพิธีฮัจญ์ คืออะไร

April 2, 2018 admin 0

แต่ละศาสนานอกจากหลักปฏิบัติและความเชื่อต่างๆ แล้ว พิธีกรรมก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลย ซึ่งแต่ละศาสนาต่างก็มีความเชื่อพิธีกรรมเป็นของตนเอง แตกต่างกันไป ซึ่งพิธีกรรมบางอย่างเราอาจจะเคยได้ยินแต่ไม่รู้ความหมายอย่างแท้จริง วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันกับ พิธีฮัจญ์ พิธีสำคัญของผู้นับถือศาสนาอิสลาม พิธีฮัจญ์คืออะไร เรามาทำความรู้จักพิธีฮัจญ์ก่อน พิธีนี้หมายถึงการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่เมืองเมกกะประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งการจะไปนั้นต้องไปภายในช่วงเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้นถึงจะได้ประกอบพิธีตามที่ต้องการ ซึ่งจริงๆ การไปได้ทุกปีเป็นเรื่องที่ดี แต่หากใครที่ไม่พร้อมก็ไม่เป็นไร สามารถปฏิบัติศาสนกิจที่ไทยได้เช่นกัน แต่เชื่อว่าทุกคนคงต้องการจะไปปฏิบัติศาสนกิจที่นครเมกกะสักครั้งหนึ่งในชีวิต ความหมายของการไปทำพิธี การเดินทางไปทำประกอบพิธีฮัจญ์ที่นครเมกกะนั้น ถือว่าเป็นหนึ่งในจุดสูงสุดของผู้นับถือศาสนาอิสลามเลย ด้วยเหตุผลดังนี้ หนึ่งนครเมกกะ เป็นนครที่ท่านศาสดานบีมูฮัมหมัดนั้น ได้เริ่มประกาศศาสนาอิสลาม […]