The-Quran

ข้อห้ามอิสลามกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

March 24, 2018 admin 0

เครื่องดื่มแอลกฮอล์ เชื่อว่าเราคงรู้จักกันเป็นอย่างดีบางคนอาจจะมองเป็นเรื่องที่ไม่ดี บางคนอาจจะมองเป็นเรื่องดี หรือบางคนอาจจะรู้สึกเฉยๆ ไม่รู้สึกอะไร เรื่องของศาสนาเองก็เหมือนกัน บางศาสนาอาจจะไม่มีข้อห้ามแบบชัดเจนว่าห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่บางศาสนาก็ห้ามเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดเลย อย่างเช่น ศาสนาอิสลามเป็นต้น ข้อห้ามที่บัญญัติในคัมภีร์อัลกุรอาน ศาสนาอิสลามนั้นได้มีบทบัญญัติห้ามสิ่งเสพติด ของมึนเมาอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลย ในคัมภีร์อัลกุรอานกว้างไว้ว่า โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย แท้จริงแล้วสุรา การพนัน รูปปั้นต่างๆ และการเสี่ยงทายนั้น คือสิ่งสกปรกซึ่งเป็นงานของชัยฏอน ดังนั้นพวกเจ้าจงละทิ้งมันเถิด เพื่อพวกเจ้าจะได้ประสบความสำเร็จ การตีความหมาย จากบัญญัติดังกล่าว ศาสนาอิสลามจึงได้มีการตีความหมายว่า […]

The-Quran-

คัมภีร์อัลกุรอาน มีคำแนะนำสำคัญเกี่ยวกับครอบครัวเรื่องใดบ้าง

March 9, 2018 admin 0

โดยพื้นฐานแล้วไม่ว่าจะเป็นศาสนาหรือความเชื่อใดแล้ว มักจะสอนให้ทุกคนเป็นคนดีในแนวทางต่อตนเอง ซึ่งการประพฤติตนเป็นคนดีนั้นอาจจะมีหลากหลายมิติแตกต่างกัน อย่างมิติในครอบครัวเองก็มีแนวคิดแตกต่างกันไปตามความเชื่อ เรามาดูกันว่าศาสนาอิสลาม ในคัมภีร์อัลกุรอานนั้น มีข้อแนะนำ คำสั่งสอนที่สำคัญเกี่ยวกับครอบครัวไว้ว่าอย่างไรกันบ้าง การแต่งงาน หากจะพูดถึงครอบครัว จุดเริ่มต้นแรกต้องเป็นเรื่องของการแต่งงานอย่างแน่นอน ในคัมภีร์อัลกุรอานโองการที่ 32 กล่าวไว้แบบสรุป พวกเราต้องจัดการสมรสให้กับชายและหญิงโดยห้ามเกี่ยงเรื่องของเงินทอง เศรษฐกิจ เนื่องจากอัลลอฮ์จะทรงช่วยเหลือประทานความพอเพียงในการแต่งงานให้กับพวกเค้าเอง เรื่องนี้แปลความได้ว่าให้แต่งงานโดยไม่มองเรื่องฐานนะนั่นเองอีกมุมมองหนึ่งในเรื่องนี้เป็นเรื่องของบิดาของบุตรชายที่จะต้องให้ความช่วยเหลือบุตรชายของตนเองให้เกิดการแต่งงานขึ้นไม่งั้นจะเกิดความชั่วขึ้นกับทั้งสอง (ทั้งพ่อและลูก) การให้กำเนิดบุตร โองการที่ 223 ของอัลกุรอาน กล่าวเกี่ยวกับการมีบุตรไว้พอสังเขป บรรดาสตรีของพวกเจ้าคือแหล่งเพาะปลูกของพวกเจ้า […]