วิธีการละหมาดที่ถูกต้องตามหลักของชาวอิสลาม

Islamic

ชาวมุสลิมต้องก้มเพื่อบูชาสักการะอัลลอฮ์ วันละ 5 เวลา ซึ่งเรียกกันว่าการละหมาด โดยในเวลาย่ำรุ่ง จะเรียกว่าการละหมาด ซุบหุ  จะต้องทำ 2 ร็อกอะฮ์ เวลากลางวัน เรียกว่า ดุฮุริอุ ทำ 4 ร็อกอะฮ์ เวลาเย็น เรียกว่า อะซัร ทำ 4 ร็อกอ์ เวลาพลบค่ำ เรียก มัฆริบ ทำ 3 ร็อกอะฮ์ เวลากลางคืน เรียก อิชาอ์ ทำ 4 ร็อกอะฮ์ หากคุณกำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับพิธีละหมาดนี้แล้วละก็ ขอให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อเป็นตัวอย่างในการละหมาดที่ถูกต้อง

 

ขั้นตอนการละหมาดที่ถูกต้อง

1.ตรวจความพร้อมให้แน่ใจว่าร่างกายของตัวคุณนั้นสะอาด และพร้อมสำหรับที่จะทำพิธีการละหมาด

2.ยืนนิ่ง และยกแขนขึ้นพร้อมกล้าวว่า “อัลลอหุ อักบัร” แปลว่า อัลลอฮ์คือผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

3.ยืนแนบนิ่ง พร้อมกับนำแขนพับไว้ที่อก พร้อมกับกล่าวบทแรกในคัมภีร์อัลกุรอาน ด้วยสำเนียงอาหรับ

4.ยกมือขึ้นพร้อมกับกล่าวด้วยน้ำเสียงปกติ “อัลลอหุ อักบัร” แปลว่า อัลลอฮ์คือผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ก้มคำนับพร้อมกับกล่าว “ซุบฮาน่า ร็อบบียั๊ลอ๊ะอลาว่าบีฮัมดิฮ์” จำนวนสามครั้ง แปลว่า ขอสดุดีแด่พระผู้อภิบาลของฉันผู้ทรงเกรียงไกรที่สุด

5.ยืนขึ้นพร้อมกล่าวว่า “ซ่ามีอัลลอฮู่ ลี่มันห้ามีดะฮ์, ร็อบบ้านา ล้ากัลฮัมด์” แปลว่า อัลลอฮ์นั้นได้ยินผู้ที่สรรแสริญพระองค์, โอ้พระผู้อภิบาลของฉัน เฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราสรรเสริญ

6.ยกมือขึ้นพร้อมกับกล่าวด้วยน้ำเสียงปกติ “อัลลอหุ อักบัร” ทรงยิ่งใหญ่ที่สุด ก้มลงกราบกับพื้นพร้อมกล่าวว่า “ซุบฮาน่า ร็อบบียั๊ลอ๊ะอลาว่าบีฮัมดิฮ์”

7.ลุกขึ้นมาอยู่ในท่านั่งพร้อมกับกล่าวด้วยน้ำเสียงปกติ “อัลลอหุ อักบัร” พร้อมกับก้อมกราบอีกครั้งในลักษณะเดิม

8.ลุกขึ้นมาอยู่ในท่ายืนพร้อมกับกล่าวด้วยน้ำเสียงปกติ “อัลลอหุ อักบัร”

9.ถือว่าเป็นการครบจำนวน 1 ร็อกอะฮ์ (จำนวนรอบสวด) ทำตามขั้นตอนที่สามเพื่อเริ่มสวด ร็อกอะฮ์ที่ 2

10.หลักจากสวดไปแล้ว 2 ร็อกอะฮ์ ให้กลับมาอยู่ในท่านั่งและกล่าว คำตะฮียัตและบทซ่อละหวาด

11.หากผู้สวดประสงค์จะสวดมากกว่าสองร็อกอะฮ์ ให้ยืนขึ้นและเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่แรกจนเสร็จและนั่งลงอีกครั้งจนถือว่าการสวดเสร็จสิ้น

12.หันหน้าไปทางซ้ายพร้อมกับกล่าว “อัซซ่าลามู่อาลัยกุม ว่าเราะห์ม่าตุ้ลลอฮ์” แปลว่า ขอความสันติจงมีแด่พวกท่าน และความเมตตาของอัลเลาะฮ์ (ก็จงประสบแด่พวกท่าน)

13.หันหน้าไปทางขวาพร้อมกับกล่าว “อัซซ่าลามู่อาลัยกุม ว่าเราะห์ม่าตุ้ลลอฮ์” แปลว่า ขอความสันติจงมีแด่พวกท่าน และความเมตตาของอัลเลาะฮ์ (ก็จงประสบแด่พวกท่าน)

14. ถือว่าเป็นการจบการละหมาดที่ถูกต้อง