ทำบุญ 7 วันอิสลาม

7-days-of-Islam

เรื่องการทำบุญเพื่อเป็นทานซอดาเกาะฮ์ ณ บ้านครอบครัวของผู้ตายนั้น กลายมาเรื่องราวอีกหนึ่งหัวข้อ ที่สามารถสร้างความใจผิดในบรรดาพี่น้องมุสลิมด้วยกัน เพราะมีสาเหตุมาจากการมีทัศนะแตกต่างกัน รวมทั้งขาดความเข้าใจ ในเรื่องปัญหาเหล่านี้ อันเนื่องมาจากการทำบุญเลี้ยงอาหารเพื่อเป็นทานแก่ซอดาเกาะฮ์นั้น เป็นการทำอาหารเลี้ยง เพื่อเป็นทานเพื่ออุทิศผลบุญให้แก่ผู้ล่วงลับ

สำหรับการไปรวมตัวที่บ้านครอบครัวมัยยิดเพื่อปลอบใจ อันส่งผลให้ครอบมัยยิดต้องทำอาหารเลี้ยงนั้น จัดว่าเป็นสิ่งที่ ไม่ควรกระทำ ตามความคิดเห็นของปวงปราชญ์ เพราะการกระทำดังกล่าวนี้ ยิ่งเป็นการซ้ำความโศกเศร้ามากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากประเพณีชาวอาหรับในยุคโบราณ เมื่อญาติพี่น้องของพวกเขาเสียชีวิต พวกเขาก็จะเดินทางไปรวมตัวกัน ณ บ้านครอบครัวของผู้ตาย เพื่อไว้อาลัย ต่อมาเมื่อมีผู้คนมารวมตัวกันจำนวนมาก ครอบครัวผู้ตายจึงต้องทำอาหารเลี้ยง โดยเป็นสิ่งที่อิสลามไม่ส่งเสริม เพราะเป็นการตอกย้ำความโศกเศร้าแล้วยังเพิ่มภาระในการทำอาหารเลี้ยงอีกด้วย แต่อีกกรณีหนึ่งคือ ทำอาหารมอบให้แก่ครอบครัวผู้ตาย แล้วครอบครัวผู้ตายนั้น ก็จะนำอาหารไปให้ผู้มาเยี่ยมเยือน ก็ถือว่าได้รับการยินยอม ไม่เป็นเรื่องที่ไม่สมควรแต่ประการใด

ทำบุญเป็นทานให้แก่ผู้ตาย 7 วัน

เมื่อมีพี่น้องมุสลิมเสียชีวิต สมควรเป็นอย่างยิ่ง ในการไปช่วยเหลือแบ่งเบาความทุกข์ ด้วยการทำอาหารให้แก่พวกเขา ให้อิ่มท้อง โดยเหล่าปวงปราชญ์กล่าวว่า ให้เพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงหรือบรรดาญาติสนิทมิตรสหาย ตระเตรียมอาหารให้แก่ครอบครัวผู้ตาย ซึ่งเป็นการทำให้พวกเขาอิ่มในคืนหนึ่ง สำหรับแนวความคิดดังกล่าวนี้ มาจากทัศนะของนักปราชญ์โบราณส่วนใหญ่อีกทั้งยังเป็นแนวทางของมัซฮับทั้ง 4

ท่านอิมามอัช-ชาฟิอีย์ เคยพูดเอาไว้ว่า ‘ให้มิตรใกล้เรือนเคียงหรือญาติของผู้เสียชีวิต ทำอาหารให้แก่ครอบครัวมัยยิด ณ วันที่มีผู้เสียชีวิต และอีกหนึ่งคืนของวันนั้น เนื่องจากสิ่งเหล่านี้เป็นซุนนะฮ์ อีกทั้งยังเป็นการระลึกอันทรงเกียรติ อีกทั้งยังเป็นการกระทำของพวกคนดีอีกด้วย’ จาก หนังสือ อัล-อุมมฺ เล่ม 1 หน้า 247 เพราะฉะนั้น การทำอาหารให้แก่ครอบครัวของมัยยิด ถือเป็นสุนัต ด้วยเหตุนี้การที่เราไม่ทำอาหารให้แก่พวกเขา ไม่ถือว่าทำบาปหรือทำแล้วได้ผลบุญ แต่ถ้าไม่กระทำก็ไม่จำเป็นต้องได้รับโทษอันใด เพราะสิ่งที่วายิบสมควรกระทำต่อพี่น้องมุสลิมนั้น คือช่วยเรื่องมัยยิด , อาบน้ำศพ , ห่อ , ละหมาด และฝังอย่างถูกหลักและการที่ศาสนากล่าวว่า บรรดาพี่น้องมุสลิมต้องทำอาหารให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตในหนึ่งวันและหนึ่งคืนนั้น เพราะพวกเขากำลังเสียใจ และมีภาระยุ่งอยู่มากโข