ของเซ่นไหว้อิสลาม

Islamic-worship-pic

เซ่นไหว้ คือ การนำอาหารหรือสิ่งอื่นใดก็ตามไปไหว้ , ไปบูชาแก่สิ่งมองไม่เห็น เช่น ผี , เจ้าที่ เป็นต้น เป็นการเซ่นสังเวย เพื่อ บูชาเทวดา , ผีสาง รวมทั้งสิ่งต่างๆ ด้วยเครื่องสังเวย ดอกไม้ธูปเทียนต่างๆ เป็นต้น

อิสลามกับการเซ่นไหว้ไม่มีอยู่จริงเป็นความเข้าใจผิดของคุณต่างศาสนาเท่านั้น

เนื่องจากอิสลามถือว่าเป็นบาปใหญ่ โดยมีเหตุผล คือ เมื่อมุสลิมคนใดได้นำความเคารพภักดี อันมีต่อพระองค์อัลลอฮฺ ไปให้แก่ผู้อื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺ เช่น กราบไหว้บูชาโดยต้องมีการเชือดสัตว์เซ่นไหว้รวมทั้งวิงวอนขอ ต่อดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ , ผีสาง , เทวดา รวมทั้งบรรดาวะลีย์ ที่มีความเชื่อว่าจะช่วยให้เขาอยู่เหนือความทุกข์ , อันตราย , โรคภัยไข้เจ็บ , ขอให้เขาได้รับประสบความสำเร็จ ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรือง เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ถือว่าผิดหลักการของศาสนาอิสลามอย่างร้ายแรง

เพราะฉะนั้น การเซ่นไหว้ , เซ่นสรวง , เซ่นสังเวย , ผีสาง , เจ้าที่ต่างๆ ซึ่งคนต่างศาสนาให้ความเคารพนับถือ จึงเป็นการนำเอาความเคารพภักดีไปให้แก่ผู้อื่น ซึ่งไม่ใช่พระองค์อัลลอฮฺตะอาลา อันเป็นบาปใหญ่มากสำหรับอิสลาม จนถึงขนาดให้ทำให้ออกนอกศาสนา รวมทั้งทำให้คนกระทำต้องตกนรกอย่างถาวร นับเป็นเรื่องน่ากลัวมาก

นอกจากนี้ อาหาร , เครื่องดื่ม ที่คนต่างศาสนานำไปเซ่นไหว้บรรพบุรุษ , ผี , เทวดา ตามความเชื่อของเขา มันจึงเป็นเรื่องต้องห้ามสำหรับมุสลิมที่จะนำมารับประทาน ถึงแม้ว่าสัตว์นั้นชาวมุสลิมจะเป็นผู้เชือดก็ตาม ต้องขออธิบายย้อนไปอีกว่า แม้ว่าสถานที่ใดจะเคยถูกกราบไหว้หรือเซ่นไหว้ตามความเชื่อของศาสนาอื่นใดก็ตาม ท่านรสูลยังไม่ให้ชาวมุสลิมทำการเชือดสัตว์ ณ สถานที่แห่งนั้นเลย แล้วมันจะเป็นไปได้อย่างไรที่ จะนำของเหล่านั้นจากศาสนาอื่นมากิน ขอให้จงตระหนักอยู่เสมอว่า อิสลามเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ผุดผ่องยิ่งใหญ่ ถึงแม้สถานที่ใดก็ตามเคยสืบทราบมาว่าเคยมีการตั้งรูปหมู่บูชา หรือมีการกราบไหว้ทำพิธีต่างๆ ยังไม่ได้การอนุญาตให้เข้าไปเชือดสัตว์เลย หลายๆ คนอาจจะเคยได้ยินมาว่ามีศาลเจ้าที่ของชาวมุสลิม หากแต่ความจริงแล้วเป็นศาลซึ่งคนศาสนาอื่นตั้งขึ้นมาเองทั้งนั้น ส่วนเหตุผลที่ต้องตั้งศาลให้แก่ชาวมุสลิมก็เป็นเพราะสถานที่แห่งนั้น หรือแถวนั้นเป็นชุมชนของชาวมุสลิมนั่นเอง และเขาก็มีความเชื่อผิดๆ ต่อศาสนาอิสลาม และผู้คนซึ่งไปกราบไหว้ทุกเช้า – เย็น ก็ไม่ใช้คนอิสลามแม้แต่น้อย ด้วยเหตุนี้ทำให้ยังมีคนเกิดความเข้าใจผิดอยู่มาก